,,Rád pomohu, pomůžeš také?"

Spolek MI-JA Help

Spolek Mi-Ja Help
Svatoslavova 41
Praha 4

www.mija-help.cz
spolek@mija-help.cz
facebook: mija-help


V BLÍZKOSTI ZASTÁVEK NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ, HORKY, NUSELSKÁ RADNICE NEBO KLOBOUČNICKÁ (TRAM 11,6,18,13 A BUS 193,188 )
 

 

Hlavní partneři

 

 

Anketa

Líbí se Vám projekt MiJa Help?

Celkový počet hlasů: 413

O nás a našich plánech

Za celým projektem stojí už od roku 2010 dva mladí pánové a to Jan Kureš a Michal Kadlec. Při studiích, časové vytíženosti i náročné práci jsme si spolu s přáteli dokázali najít čas i na to zkusit udělat tento svět zase o trochu hezčí a více přizpůsobený lidem, kteří hledají pomoc, které se jim nedostává. Vše začalo nečekanou spoluprací s Pestrá Společnost o.p.s.. Tato organizace hledala pomoc v oblasti dobrovolnictví, shánění finančních prostředků pro výcvik asistenčních pejsků a další druhy pomoci, kterou jsme ve svém volném čase rádi nabídli i přesto, že jsme v této oblasti neměli žádné zkušenosti. Zkušenosti jsme však velice rychle začali získávat a co nám zpočátku nešlo, tam pomohlo naše odhodlání konat dobro a pomoci lidem, kteří si sami pomoct nemohou. Pomoc a spolupráce se rychle rozrostla a po dobu několika let jsme si začali spolu se všemi co pomáhají říkat PROJEKT MIJA-HELP. Až nakonec se stalo co stát se mělo,v roce 2015 jsme se stali oficiální neziskovou organizací s názvem SPOLEK MI-JA HELP a pole pomoci a působnosti jsme rozšířilo jak jen bylo a je v naších silách a naše vize se stali na komukoliv nezávislé.
 
Nyní jsme po letech pomáhání s výcvikem asistenčních pejsků pokročili zase o pár krůčků dále a máme za sebou různé druhy podpory tam kde byla potřeba. Snažíme se pomáhat invalidním důchodcům, maminkám samoživitelkám, ostatním neziskovým organizacím a především se do budoucna chceme zaměřit hlavně na pomoc neziskovým organizacím a jejich propagaci a také na realizaci volnočasových aktivit pro děti a to bereme jako náš hlavní cíl do budoucna. Pomáhat nesobecky svou vlastní snahou a vidět jak se cíle a odhodlání Vás i Vašeho okolí mění v úsměv a krásné chvíle s těmi, kteří ještě nedávno potřebovali Vaši pomoc je k nezaplacení. Nikdy nezapomeneme na události, jako předání prvního asistenčního pejska Jeffa v divadle Na Zábradlí, který byl předán vozíčkářovi panu Michalovi a spoustu dalších krásných zážitků. Radost v očích při pomoci vídáme často a doufáme, že budeme vídat ještě dlouhé roky. Za náš tým Vám děkujeme za Vaši přízeň a dlouholetou podporu naší činnosti
 

Článek V.

Předmět činnosti

 

1. Pro dosažení stanoveného účelu bude spolkem především vykonávat a realizovat tyto činnosti:

-pořádat veřejné sbírky

- Realizovat projekty na podporu jednotlivých skupin sociálně nebo zdravotně znevýhodněných osob

- pořádat kulturní společenské a sportovní akce za účelem podpory a integrace osob sociálně či zdravotně znevýhodněných

- vyvíjet a realizovat marketingovou činnost na podporu organizací s podobným účelem a dalších organizací založených za veřejně prospěšným účelem

- zajišťovat fundraising pro veřejně prospěšné organizace a organizace, které mají podobné cíle, jako jsou cíle spolku

- pořádat vzdělávací a osvětové akce a podílet na šíření povědomí o problémech a sociální situaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných

- pomáhat osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným při komunikaci s orgány veřejné správy a samosprávy, při zajištění jejich sociálních potřeb, vzdělání a dalších souvisejících potřeb

- Pomoc a zajištění pomoci při mimořádných událostech zejména osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným

 

 

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ovšem pouze za účelem podpory a realizace hlavního účelu spolku a za účelem hospodárného využití spolkového majetku.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.